preloader

Maak kennis met ons team

In 2003 richtte Stephanie Meiresonne na tien jaar ziekenhuiservaring Thuisverpleging Stephanie op. Al snel vervoegde Christophe Fort het team en maakte Thuisverpleging Stephanie de overstap naar SENOR, wat verwijst naar de letters van Ronse en de missie van ons team: het zorgen voor senioren.

We willen allemaal het liefst zo lang en zelfstandig mogelijk leven. Ons team helpt je daarbij en zet zich elke dag in voor alle medische zorgen, hulp en voorzieningen. In je vertrouwde omgeving en met respect voor je wensen en noden.

 

Maak kennis met ons team

Linda Van Dorp

linda@senor.Be 0412 34 56 78

Jan Van den Driessche

jan@senor.be 0412 34 56 78

Linda Van Dorp

linda@senor.Be 0412 34 56 78

Jan Van den Driessche

jan@senor.be 0412 34 56 78
team

Onze werkwijze

Onze gediplomeerde verpleegkundigen beschikken over een riziv-nummer en zijn toegetreden tot de conventie. Dit betekent dat we werken volgens vastgelegde barema’s en dat we rechtstreeks aan je ziekenfonds factureren, ongeacht de mutualiteit waarvan je lid bent. Je ontvangt maandelijks een bewijsstuk met een overzicht van alle bedragen van de verleende zorgen, zoals in de nomenclatuur vastgelegd.

Zit je met vragen of heb je nood aan thuiszorg?

Contacteer ons.  Bel ons